OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska ta emot en anmälan från en arvinge eller testamentstagare som vill göra anspråk på sitt arv utan att tillträda det.

Skatteverket ska ta emot information om en anmälan från en god man om hen tagit emot en anmälan från en arvinge eller testamentstagare.

Om Skatteverket har tagit emot en anmälan eller information om en anmälan ska Skatteverket skicka den till de dödsbodelägare som är antecknade i bouppteckningen eller som annars är kända för Skatteverket (16 kap. 6 § ÄB).

Läs även om förkortad preskriptionstid.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]