OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det är i vissa fall möjligt att genom ett administrativt förvärv byta till ett nybildat efternamn eller till ett befintligt efternamn som inte kan förvärvas familjerättsligt. Med familjerättsligt förvärv avses förvärv genom födelse, adoption eller genom en make eller förälder. En ansökan om administrativt förvärv är avgiftsbelagd. Det är även möjligt att genomföra vissa ändringar av efternamn i administrativ ordning. En ansökan om administrativ ändring är inte avgiftsbelagd.