OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Förändringar

Sekretess & behandling av uppgifter

Nya sidor

Borttagna sidor

  • Brottsbekämpande verksamheten

    Start / 2017 / Sekretess & behandling av uppgifter / Behandla personuppgifter och andra uppgifter

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

  • Ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp

    Start / 2017 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Betalningsansvar för annans skatter och avgifter

  • Ansvar när anmälan om uppenbar anställning inte har gjorts

    Start / 2017 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Betalningsansvar för annans skatter och avgifter