OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Pension kan betalas ut på grund av en socialförsäkringslagstiftning, en anställning eller från ett privat pensionssparande. Utbetalningarna kan komma från Sverige eller utlandet. En pensionsinkomst beskattas i inkomstslaget tjänst.

Du kan läsa om hur pensionsinkomster beskattas enligt SINK. Pensionsinkomster kan omfattas av ett skatteavtal och du kan läsa mer om OECDs modellavtal och tillämpning av skatteavtal på svensk pension.

Socialförsäkringspension

Pension enligt svensk socialförsäkringslag är socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Pension som betalas från utlandet enligt ett annat lands socialförsäkringslagstiftning är utländsk socialförsäkringspension. Utländsk socialförsäkringspension som motsvarar svensk socialförsäkringspension är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Även om utländsk socialförsäkringspension inte motsvarar svensk pension kan annan grund finnas för beskattning.

Läs mer om pensionsinkomster från socialförsäkringssystem.

Tjänstepension

Pension som kommer från en anställning brukar kallas tjänstepension. Pensionen kan exempelvis betalas ut av en svensk eller utländsk arbetsgivare eller genom en svensk eller utländsk pensionsförsäkring. Tjänstepension beskattas i inkomstslaget tjänst.

Läs mer om pensionsinkomster från anställning.

Privat pension

En utbetalning på grund av en svensk eller utländsk pensionsförsäkring eller från ett svenskt pensionssparkonto (IPS) är pension och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Läs mer om pensionsinkomster från privat pensionssparande.