OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV M 2019:1

Skatteverket har tidigare lämnat information om avdrag för ökade levnadskostnader i Skatteverkets meddelande SKV M 2017:15. Skatteverket kommer i fortsättningen att lämna motsvarande information i Rättslig vägledning under avsnittet Vad får man avdrag för.