OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Det kan i efterhand visa sig att lön, pension, ersättning från Försäkringskassan m.m. har betalats ut med ett för högt belopp. Mottagaren kan i ett sådant fall bli skyldig att betala tillbaka vad hen har fått för mycket. Det kan då uppkomma frågor kring mottagarens beskattning. I vissa fall kan det bli aktuellt med avdrag under återbetalningsåret.

Läs om reglerna för återbetalning av lön och andra ersättningar när det gäller inkomstbeskattningen.