Inom mervärdesskatteområdet finns särskilda regler om fakturering.

För bokföringen gäller andra regler.

Uppdaterat