OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Om det slutligt beräknade stödet överstiger det preliminära kan ytterligare stöd begäras

Möjlighet att begära ytterligare stöd

En arbetsgivare har rätt till ytterligare stöd motsvarande skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd om avstämningen visar att det preliminära stödet är lägre än det slutgiltiga. Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men baserat på den faktiska arbetstidsminskningen (27 § andra och tredje stycket lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete). Se Beräkning av preliminärt stöd.

Hinder för att begära ytterligare stöd

Ytterligare stöd får inte ges till en arbetsgivare som har näringsförbud eller skatte- och avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning, när frågan om ytterligare stöd prövas.

Om arbetsgivaren är en juridisk person, får den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten inte ha näringsförbud (27 § tredje stycket lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Begäran om ytterligare stöd

En arbetsgivare som efter inlämnad sammanställning har rätt till ytterligare stöd ska begära detta i anmälan om avstämning. I annat fall betalas inte något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden (29 § andra stycket lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2] [3]