OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ned i arbets­tid och lön. Kostnaderna för korttidsarbete fördelas mellan staten, arbetsgivaren och arbetstagaren.

Stöd vid korttidsarbete kan lämnas genom två system. Det första görs tillgängligt genom föreskrifter vid en synnerligen djup lågkonjunktur. Det andra är ett permanent stöd för de arbetsgivare som har behov av att införa korttidsarbete och som uppfyller förutsätt­ningarna för stöd. Här beskrivs bara det öppna och permanenta stödet medan det första systemet för stöd vid korttidsarbete kommer beskrivas vid ett senare tillfälle.

Stöd vid korttidsarbete ska beskattas som näringsbidrag.