Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2022:2

beslutade den 14 mars 2022.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2023:2.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2022 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2022 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2022.