Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:19

beslutade den 5 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Länk till den upphävda föreskriften (SKVFS 2012:13).