OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

För att beskattningsbara transaktioner i form av leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller unionsinterna förvärv av varor ska bli föremål för mervärdesskatt krävs att transaktionerna görs mot ersättning. Uttag av varor, uttag av tjänster och vissa överföringar likställs med leverans av varor eller tillhandahållande mot tjänster mot ersättning. Beskattningsbara personer som genom ett elektroniskt gränssnitt möjliggör vissa transaktioner anses själv ha förvärvat och levererat dessa varor.

Information om beskattningsbara transaktioner hittar du under sidorna Leverans av varor, Unionsinterna förvärv av varor, Tillhandahållande av tjänster, Import av varor, Överlåtelse av rörelse, Försäljning av varor och tjänster för en producents räkning, Vouchrar.

Uppdaterat