OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-2376448

Ställningstagandet om undantaget från skatteplikt för tandvård, mervärdesskatt, daterat den 30 september 2014, dnr 131 532883-14/111 ska inte längre tillämpas. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av dom från Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 67 och Europeiska domstolen C-91/12 PFC Clinic. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.