Samtliga stiftelser är skyldiga att ansöka om organisationsnummer.

Stiftelser ska ha ett organisationsnummer

Samtliga stiftelser ha ett organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (10 kap. 1 § SL, jfr övp. 8 till SFS 2009:244).

Ansöka om organisationsnummer och överklaga ett beslut

De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen. Dessa tilldelas organisationsnummer av Skatteverket i samband med registreringen. Övriga stiftelser gör en ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket.

En stiftelse kan överklaga Skatteverkets beslut om organisationsnummer till förvaltningsrätten. För att överklaga till kammarrätt krävs prövningstillstånd (6 § lagen [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.).

Inaktivera ett organisationsnummer

Ett organisationsnummer som har registrerats för en stiftelse kvarstår även efter att stiftelsen upphör. Däremot in­aktiveras organisations­numret i Skatteverkets data­bas. Om en stiftelse upphör bör man anmäla detta till Skatteverket så att organisations­numret kan in­aktiveras.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]
  • Stiftelselag (1994:1220) [1]

Referenser inom organisationsnummer