Beskattningen skiljer sig åt mellan olika typer av fastigheter och bostadsrätter. Fastigheter delas upp i näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter. För bostadsrätter måste man förutom att dela upp dem i privatbostäder och näringsbostadsrätter även beakta om det är frågan om andelar i en äkta eller oäkta förening.

Uppdaterat