Livförsäkringsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut kan beskattas med såväl inkomstskatt som avkastningsskatt.

Livförsäkringsföretag

Läs mer om hur ett livförsäkringsföretag beskattas enligt inkomstskattelagen.

Läs mer om hur ett livförsäkringsföretag beskattas enligt avkastningsskattelagen.

Utländska tjänstepensionsinstitut

Läs mer om hur ett utländskt tjänstepensionsinstitut beskattas enligt inkomstskattelagen.

Läs mer om hur ett utländskt tjänstepensionsinstitut beskattas enligt avkastningsskattelagen.