Här hittar du information om vilka inkomster som ska tas upp och om ersättningar som är skattefria trots att de betalats ut på grund av tjänst.

Uppdaterat