I normalfallet ansvarar en gäldenär för sina egna skatte- och avgiftsskulder men i vissa situationer och under vissa förutsättningar kan någon annan än gäldenären bli betalningsansvarig för dennes skatte- eller avgiftsskuld.

Läs om subsidiärt betalningsansvar för skalbolag när säljaren är en fysisk person respektive en juridisk person.