Alla svenska juridiska personer är enligt huvudregeln skattskyldiga för alla sina inkomster. Här beskrivs vilka juridiska personer som kan undantas från beskattning enligt 7 kap. 15–20 §§ IL.

Huvudregel: alla svenska juridiska personer är skattskyldiga

Alla juridiska personer är enligt huvudregeln i IL skattskyldiga för alla sina inkomster om de är att anse som svenska juridiska personer (6 kap. 3–4 §§ IL).

Undantag

Förutom de generella undantagsbestämmelserna i 7 kap. 3–11 §§ IL finns i 7 kap. IL ett antal kategorier och särskilt namngivna subjekt som kan omfattas av skattegynnande.

I 7 kap. 15 § och 16 § IL anges vissa kategorier som kan undantas från beskattning för vissa inkomster. Den s.k. katalogen, 7 kap. 17 §, anger vissa namngivna subjekt som är inskränkt skattskyldiga.

Producentorganisationer omfattas också av skattegynnande (7 kap. 20 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar