En utbetalning av skattereduktion för rot- eller rutarbete sker inte via skattekontot utan till ett konto som den som har utfört det ersättningsberättigade arbetet (utföraren) har anmält till Skatteverket.

Om den som har rätt till skattereduktion för hushållsarbete inte har betalat hela utgiften till utföraren, får utföraren begära utbetalning från Skatteverket (6 § HUSFL). Skatteverket fattar beslut om utbetalning (11 § HUSFL). Skatteverket gör en utbetalning till ett bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som utföraren har anmält till Skatteverket (12 § HUSFL).

En utbetalning av en skattereduktion innebär i praktiken att Skatteverket övertar köparens betalningsansvar för ett belopp motsvarande vad som betalas ut varför det inte är fråga om utbetalning av skatt eller avgift (prop. 2008/09:77 s. 43).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1]