Skatteverkets verksamhet innebär att en stor mängd olika beslut fattas. Det är viktigt att besluten är korrekta till sin form och sitt innehåll, att de dokumenteras, att de kommer till den berördas kännedom och att besluten kan verkställas.

Uppdaterat