Avdrag medges inte för deklarationshjälp

Avdrag medges inte för kostnader för att upprätta en inkomstdeklaration eller för kostnader i samband med en process i ett ärende om beskattning. Avdrag medges inte heller för kostnader för rådfrågning i skatteärenden.

Däremot kan man under vissa förutsättningar få avdrag för advokatkostnader och rättegångskostnader i samband med en process i ett ärende om att förvärva eller behålla skattepliktiga intäkter i inkomstslaget tjänst.

Kompletterande information