OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Kostnader för biträde är inte avdragsgilla när en skattskyldig upprättar en inkomstdeklaration eller i samband med en process i ett ärende om beskattning. Avdrag medges inte heller för kostnader för rådfrågning i skatteärenden.

Här kan nämnas att det enligt ersättningslagen finns möjligheter att med allmänna medel ersätta en skattskyldig för vissa kostnader. Det kan vara kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara den skattskyldiges rätt i ett ärende eller mål om skatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. [1]