Avdrag för utländsk skatt är ett sätt att undvika internationell dubbelbeskattning. Avdrag för utländsk skatt beskrivs under Beräkna skatten > Undvika internationell dubbelbeskattning > Avdrag för utländsk skatt.