Räntefördelning innebär att man fördelar resultatet av näringsverksamheten mellan inkomstslagen kapital och näringsverksamhet.