Betaltjänstleverantörer ska lämna uppgifter om gränsöverskridande betalningar till Skatteverket. Syftet är att motverka mervärdesskattebedrägerier inom EU.

Nytt: 2024-05-14

Sidorna har tillkommit med anledning av de nya reglerna om betaltjänstleverantörers uppgiftsskyldighet som trädde i kraft den 1 januari 2024.