EU:s regler om statligt stöd sätter ramarna för Sveriges och andra medlemsstaters möjligheter att kunna stödja en viss verksamhet. Reglerna gäller bl.a. vid skattenedsättningar av olika slag (t.ex. vissa skattebefrielser och skattereduktioner) som Skatteverket fattar beslut om.