Den som har gjort en betalning till eller från utlandet ska lämna de uppgifter som behövs till den som är kontrolluppgiftsskyldig.

Den som har gjort betalningen måste lämna uppgifter till den som har förmedlat betalningen

Den som har förmedlat en betalning till eller från utlandet ska lämna kontrolluppgift för dessa betalningar om de överstiger 150 000 kr. För att den som har förmedlat betalningen ska kunna uppfylla kraven på vad kontrolluppgiften ska innehålla, måste den som har gjort betalningen lämna de uppgifter som behövs till den som har förmedlat betalningen (34 kap. 8 § SFL).

Den för vars räkning som betalningen görs (t.ex. en bankkund) måste därför bland annat uppge till den som har förmedlat betalningen (banken) vad betalningen avser.

En advokatbyrå är inte skyldig att lämna några kontrolluppgifter för de klientmedelskonton som byrån förfogar över. Däremot är advokatbyrån skyldig att lämna de uppgifter som behövs till den som har förmedlat betalningen, för att denne ska kunna lämna kontrolluppgifter för en betalning till eller från utlandet.

Uppgifterna ska lämnas senast den 15 januari

Informationsuppgiften till den som har förmedlat betalningen ska lämnas snarast men senast den 15 januari (34 kap. 10 § andra stycket SFL).

Om en informationsuppgift inte lämnas in ska detta anmälas till Skatteverket.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]