Kontoförande institut ska lämna informationsuppgifter till värdepapperscentraler för att värdepapperscentralerna ska kunna lämna kontrolluppgifter med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2.

Kontoförande institut ska lämna uppgifter till värdepapperscentraler

När ett rapporteringspliktigt konto finns hos en värdepapperscentral är det värdepapperscentralen som ska identifiera det finansiella kontot och lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

Kompletterande information