Inom det internationella samarbetet finns det olika sätt att utbyta information.

Automatiskt och spontant informationsutbyte samt informationsutbyte på begäran

Internationellt informationsutbyte enligt rättsakterna kan göras på olika sätt:

  • automatiskt informationsutbyte
  • spontant informationsutbyte
  • informationsutbyte på begäran.

Sverige har för närvarande inga överenskommelser om automatiskt informationsutbyte med andra länder som specifikt gäller trafikskatter. Spontant informationsutbyte gäller ofta andra skatteslag än trafikskatter. När det gäller trafikskatter kan informationsutbyte på begäran bli aktuell. Du kan läsa mer om de olika formerna för informationsutbyte på sidan former för informationsutbyte avseende punktskatter som inte är EU-harmoniserade.