Liten årsomsättning | Resebyråer (VMB) | Begagnade varor m.m. (VMB) | Investeringsguld | OSS - tredjelands- och unionsordningen | IOSS - importordningen

För vissa transaktioner finns särskilda bestämmelser som avviker från de allmänna bestämmelserna. Syftet med de särskilda ordningarna är bland annat att minska företagens administrativa börda.

Uppdaterat