I ML finns särskilda bestämmelser för när vinstmarginalbeskattning (VMB) kan användas vid handel med begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter.