DAC 7 och DPI är informationsutbyten genom vilket vissa operatörer av digitala plattformar (plattformsoperatörer) ska samla in uppgifter om säljare som använder plattformarna och de ersättningar som de tjänar på plattformarna. Dessa uppgifter ska rapporteras in till Skatteverket. Det rör således sådana inkomster som uppkommit inom den s k plattformsekonomin.

Uppdaterat