Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2012:4

beslutade den 24 september 2012.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2012 och tillämpas

vid förberedelsearbetet inför 2014 års förenklade fastighetstaxering av

lantbruksenheter.