Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2011:09

beslutade den 7 november 2011.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 november 2011 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2010:24.