beslutade den 9 november 2009.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 november 2009 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2008:21.