Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2009:1

beslutade den 12 januari 2009.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2009:11 och SKVFS 2010:5 samt upphävts genom SKVFS 2014:9.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2009.