Områden: Folkbokföring

Datum: 2017-05-31

Dnr: 131 235237-17/111

Lagen (2016:1013) om personnamn träder i kraft den 1 juli 2017 och samtidigt upphävs namnlagen (1982:670). Med anledning av detta upphävs följande ställningstaganden från och med den 1 juli 2017:

  • Namnlagen och EG-rätten mot bakgrund av EG-domstolens dom (Grunkin-Paul), daterat 2009-06-12, dnr 131 513451-09/111.
  • Prövning av förnamns lämplighet, daterat 2009-12-14, dnr 131 873272-09/111.
  • Nyheter i namnlagen avseende namn som förvärvats i annat EES-land, daterat 2012-02-28, dnr 131 136381-12/111.
  • När makar vill bära samma mellannamn och efternamn, daterat 2012-10-04, dnr 131 643527-12/1211.