Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:27

beslutade den 17 december 2018.

Nytt: 2019-05-13

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2019:3.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas vid beskattning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2019.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2018, se SKVFS 2018:13.