Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Datum: 2018-12-18

Dnr: 202 525828-18/111

Skrivelsen ”Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige”, daterad den 26 november 2007, dnr 131 685056-07/111, ska inte längre tillämpas.

I de delar skrivelsen fortfarande är aktuell ersätts den av ställningstagandet ”Transport­företagets säte saknar betydelse för skattskyldigheten enligt ”för in eller tar emot”-bestämmelsen” daterat den 18 december 2018, dnr 202 525825-18/111, och texter i Rättslig vägledning.