Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2019:10

beslutade den 4 november 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 november 2019 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2019.

Senaste lydelse SKVFS 2019:3. Nytillkomna och ändrade partier har markerats med kantstreck. Beträffande bilar med tillverkningsår 2018, se SKVFS 2018:13.