Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2019:27

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bil­förmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2020.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2020 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2018:35) om värdering av bil­förmån för beskatt­ningsåret 2019. Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tillämpas vad avser miljö­bilar med tillverkningsår 2018. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets all­männa råd (SKV A 2017:23) om värdering av bil­förmån för beskatt­nings­året 2018 ska dock fortfarande tillämpas vad avser miljöbilar med till­verkningsår 2017. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets all­männa råd (SKV A 2016:31) om värdering av bilförmån för beskatt­ningsåret 2017 ska fort­farande tilläm­pas vad avser miljöbilar med tillverkningsår 2016. Avsnitt 2.3 i Skatte­verkets all­männa råd (SKV A 2015:27) om värdering av bil­förmån för beskatt­nings­året 2016 ska dock fortfarande tilläm­pas vad gäller ­miljöbilar med till­verkningsår 2015. Avsnitt 2.3 i Skatte­verkets all­männa råd (SKV A 2014:26) om värdering av bil­förmån för beskatt­ningsåret 2015 ska fort­farande tillämpas vad gäller ­miljö­bilar med till­verkningsår 2014. Avsnitt 2.3 i Skatte­verkets all­männa råd (SKV A 2013:21) om värdering av bil­förmån för beskatt­nings­året 2014 ska fort­farande tillämpas vad gäller miljöbilar med till­verkningsår 2013. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets all­männa råd (SKV A 2012:29) om värdering av bil­förmån för beskatt­ningsåret 2013 ska fort­farande tillämpas vad gäller miljöbilar med till­verk­nings­år 2012. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets all­männa råd (SKV A 2011:32) om värdering av bil­förmån att tillämpas fr.o.m. beskatt­nings­året 2012 ska fort­farande till­ämpas vad gäller miljö­bilar med tillverk­ningsår 2002–2011.