Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2020:3

beslutade den 1 juni 2020

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2020 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2020.

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom SKVFS 2020:7.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2019:21.