Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2020-06-04

Dnr: 8-297348

1 Sammanfattning

För miljöbilar, dvs. bilar som helt eller delvis kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2020 anges i detta ställningstagande hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

2 Frågeställning

För miljöbilar görs förmånsberäkningen med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde alternativt nybilspris för närmast jämförbara konventionella bilmodell. I många fall finns inte någon given sådan ”jämförbar bil” och med syfte att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd, för bilar med tillverkningsår 2020 se SKV A 2019:27 avsnitt 2.3. Skatteverket har även publicerat ett kompletterande ställningstagande, Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil (2020-02-24 dnr 8-69011). Det har nu uppkommit behov av ytterligare kompletteringar av de allmänna råden för nytillkomna miljöbilar på marknaden under början av 2020 samt att göra vissa rättelser.

3 Gällande rätt m.m.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Förmånsvärdet ska sedan tas upp till 60 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättning får dock göras med högst 10 000 kr för helt år.

Sedan den 1 juli 2018 gäller en annan beräkningsmodell för förmånsvärdet för bilar som tas i trafik från och med detta datum. Dels ska bilens fordonsskatt generellt ingå som en delpost i förmånsvärdet och för miljöbilar gäller även att det är nybilspriset – och inte förmånsvärdet – som sätts ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen. Härigenom kommer den jämförbara bilens fordons­skatt inte att påverka miljöbilens förmånsvärde. Ändringar och övergångsbestämmelser framgår av lagen (2017:1212) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

En bil som är utrustad med miljöteknik enligt ovan men vars nybilspris inte överstiger nybilspriset för närmast jämförbara bil medför ingen nedsättning av förmånsvärdet.

4 Bedömning

Grunderna för hur jämförbar bil fastställs framgår av Skatteverkets Meddelande, SKV M 2017:16 avsnitt 3.3.3, samt av Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016, avsnitt 3 (2016-04-05 dnr 131 104326-16/111).

Nedan anges nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2020 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa samt vissa rättelser av det allmänna rådet. Listan omfattar både personbilar och lätta lastbilar.

Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de nya uppgifterna. Där framgår även för respektive bilmodell vilken reducering som ska göras vid beräkning av förmånsvärdet.

Bilkod

Modell

Bilkod jämförbar modell

Jämförbar modell

Justering

Förmåns-grundande nybilspris

AUDI

20AU269

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

20AU269

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

-6 100

300 700

20AU270

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

20AU270

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

-6 100

309 200

20AU271

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

20AU271

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

-6 100

316 400

20AU272

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

20AU272

A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

-6 100

341 200

20AU283

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

20AU283

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

-6 100

291 700

20AU284

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

20AU284

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

-6 100

300 200

20AU285

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

20AU285

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

-6 100

307 400

20AU286

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

20AU286

A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

-6 100

332 200

20AU287

A4 allroad 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

20AU287

A4 allroad 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100

420 100

20AU039

A4 allroad 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

20AU039

A4 allroad 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

-6 100

428 200

20AU288

A4 allroad 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

20AU288

A4 allroad 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

-6 100

435 700

20AU289

A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU289

A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

391 500

20AU290

A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

20AU290

A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100

383 700

20AU291

A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

20AU291

A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100

410 200

20AU292

A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline advanced

20AU292

A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline advanced

-6 100

391 500

20AU293

A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline

20AU293

A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline

-6 100

383 700

20AU294

A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic S line

20AU294

A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic S line

-6 100

410 200

20AU052

A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

20AU052

A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100

384 900

20AU053

A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

20AU053

A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

-6 100

377 100

20AU054

A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic S line

20AU054

A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100

403 600

20AU295

A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic Proline advanced

20AU295

A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic Proline advanced

-6 100

391 500

20AU296

A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic Proline

20AU296

A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic Proline

-6 100

383 700

20AU297

A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic S line

20AU297

A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic S line

-6 100

410 200

20AU055

A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Edition one

20AU055

A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Edition one

-6 100

522 700

20AU056

A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU056

A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

466 100

20AU057

A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

20AU057

A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100

484 800

20AU298

A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU298

A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

378 500

20AU299

A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

20AU299

A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100

370 700

20AU300

A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

20AU300

A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100

397 200

20AU301

A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline advanced

20AU301

A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline advanced

-6 100

378 500

20AU302

A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline

20AU302

A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline

-6 100

370 700

20AU303

A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic S line

20AU303

A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic S line

-6 100

397 200

20AU065

A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

20AU065

A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100

371 900

20AU066

A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

20AU066

A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

-6 100

364 100

20AU067

A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic S line

20AU067

A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100

390 600

20AU304

A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic Proline advanced

20AU304

A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic Proline advanced

-6 100

378 500

20AU305

A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic Proline

20AU305

A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic Proline

-6 100

370 700

20AU306

A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic S line

20AU306

A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic S line

-6 100

397 200

20AU068

A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Edition one

20AU068

A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Edition one

-6 100

509 700

20AU069

A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU069

A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

453 100

20AU070

A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

20AU070

A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100

471 800

20AU075

A5 Cabriolet 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

20AU075

A5 Cabriolet 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100

505 300

20AU076

A5 Cabriolet 40 TFSI 190 hk S tronic S line

20AU076

A5 Cabriolet 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100

535 200

20AU077

A5 Cabriolet 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU077

A5 Cabriolet 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

554 500

20AU078

A5 Cabriolet 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

20AU078

A5 Cabriolet 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100

584 400

20AU083

A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

20AU083

A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100

441 300

20AU084

A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic S line

20AU084

A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100

471 200

20AU085

A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU085

A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

490 500

20AU086

A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

20AU086

A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100

520 400

20AU094

A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

20AU094

A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100

438 800

20AU095

A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic S line

20AU095

A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100

468 700

20AU096

A5 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU096

A5 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

395 900

20AU097

A5 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

20AU097

A5 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100

423 100

20AU307

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

20AU307

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100

395 900

20AU308

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

20AU308

A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100

423 100

20AU098

A6 allroad 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

20AU098

A6 allroad 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

-7 700

529 700

20AU099

A6 allroad 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

20AU099

A6 allroad 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700

619 200

20AU100

A6 allroad 55 TDI 349 hk quattro tiptronic

20AU100

A6 allroad 55 TDI 349 hk quattro tiptronic

-7 700

670 200

20AU101

A6 allroad 55 TFSI 340 hk quattro S tronic

20AU101

A6 allroad 55 TFSI 340 hk quattro S tronic

-7 700

631 400

20AU102

A6 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport

20AU102

A6 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100

468 800

20AU103

A6 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

20AU103

A6 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100

453 800

20AU104

A6 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline sport

20AU104

A6 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline sport

-6 100

443 200

20AU105

A6 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline

20AU105

A6 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline

-6 100

428 200

20AU106

A6 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport

20AU106

A6 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100

468 800

20AU107

A6 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

20AU107

A6 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

-6 100

453 800

20AU108

A6 Avant 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

20AU108

A6 Avant 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

-7 700

592 200

20AU109

A6 Avant 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

20AU109

A6 Avant 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

-7 700

547 500

20AU309

A6 Avant 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

20AU309

A6 Avant 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

-152 300

513 700

20AU110

A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport

20AU110

A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100

410 600

20AU111

A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

20AU111

A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100

396 900

20AU112

A6 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline Sport

20AU112

A6 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline Sport

-6 100

426 200

20AU113

A6 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline

20AU113

A6 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline

-6 100

411 200

20AU114

A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport

20AU114

A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100

410 600

20AU115

A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

20AU115

A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

-6 100

396 900

20AU116

A6 Sedan 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

20AU116

A6 Sedan 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

-7 700

575 200

20AU117

A6 Sedan 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

20AU117

A6 Sedan 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

-7 700

587 400

20AU118

A6 Sedan 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

20AU118

A6 Sedan 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

-193 500

455 500

20AU119

A7 Sportback 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

20AU119

A7 Sportback 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

-7 700

664 600

20AU120

A7 Sportback 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

20AU120

A7 Sportback 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

-7 700

633 600

20AU121

A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

20AU121

A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100

622 500

20AU122

A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic

20AU122

A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic

-6 100

591 500

20AU123

A7 Sportback 50 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

20AU123

A7 Sportback 50 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

-7 700

708 400

20AU124

A7 Sportback 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

20AU124

A7 Sportback 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700

677 400

20AU125

A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic S line

20AU125

A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic S line

-7 700

702 200

20AU126

A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic

20AU126

A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic

-7 700

671 200

20AU128

A8 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

20AU128

A8 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700

965 600

20AU129

A8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

20AU129

A8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

-7 700

891 200

20AU130

A8 60 TFSI e 449 hk quattro tiptronic

20AU130

A8 60 TFSI e 449 hk quattro tiptronic

-205 100

911 900

20AU131

A8 L 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

20AU131

A8 L 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700

1 015 630

20AU132

A8 L 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

20AU132

A8 L 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

-7 700

941 200

20AU133

A8 L 60 TFSI e 449 hk quattro tiptronic

20AU133

A8 L 60 TFSI e 449 hk quattro tiptronic

-205 100

961 900

20AU310

Q3 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

20AU310

Q3 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

-6 100

325 900

20AU311

Q3 35 TFSI 150 hk S tronic S line

20AU311

Q3 35 TFSI 150 hk S tronic S line

-6 100

361 400

20AU312

Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

20AU312

Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

-6 100

376 600

20AU313

Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line

20AU313

Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line

-6 100

420 900

20AU208

Q7 45 TDI 231 hk quattro tiptronic Proline

20AU208

Q7 45 TDI 231 hk quattro tiptronic Proline

-7 700

659 000

20AU209

Q7 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

20AU209

Q7 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

-7 700

708 800

20AU210

Q7 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline

20AU210

Q7 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline

-7 700

678 800

20AU211

Q7 50 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

20AU211

Q7 50 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

-7 700

728 600

20AU212

Q7 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic Proline

20AU212

Q7 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic Proline

-7 700

678 800

20AU213

Q7 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic S line

20AU213

Q7 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic S line

-7 700

728 600

20AU314

Q7 55 TFSI e 381 hk quattro tiptronic Proline

20AU314

Q7 55 TFSI e 381 hk quattro tiptronic Proline

-97 200

691 000

20AU315

Q7 60 TFSI e 456 hk quattro tiptronic S line

20AU315

Q7 60 TFSI e 456 hk quattro tiptronic S line

-130 900

757 300

20AU214

Q8 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

20AU214

Q8 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

-7 700

754 600

20AU215

Q8 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

20AU215

Q8 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

-7 700

704 800

20AU216

Q8 45 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

20AU216

Q8 45 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

-7 700

786 100

20AU217

Q8 45 TDI 286 hk quattro tiptronic

20AU217

Q8 45 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700

736 300

20AU218

Q8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic S line

20AU218

Q8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic S line

-7 700

773 900

20AU219

Q8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

20AU219

Q8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

-7 700

724 100

20AU228

RS 6 Avant 600 hk quattro tiptronic

20AU228

RS 6 Avant 600 hk quattro tiptronic

-7 700

1 102 300

20AU229

RS 7 Sportback 600 hk quattro tiptronic

20AU229

RS 7 Sportback 600 hk quattro tiptronic

-7 700

1 192 300

20AU232

RS Q8 600 hk quattro tiptronic

20AU232

RS Q8 600 hk quattro tiptronic

-7 700

1 311 300

20AU236

S4 Avant TDI 347 hk quattro tiptronic

20AU236

S4 Avant TDI 347 hk quattro tiptronic

-7 700

661 900

20AU237

S4 Sedan TDI 347 hk quattro tiptronic

20AU237

S4 Sedan TDI 347 hk quattro tiptronic

-7 700

645 100

20AU238

S6 Avant TDI 349 hk quattro tiptronic

20AU238

S6 Avant TDI 349 hk quattro tiptronic

-7 700

707 300

20AU239

S6 Sedan TDI 349 hk quattro tiptronic

20AU239

S6 Sedan TDI 349 hk quattro tiptronic

-7 700

690 300

20AU240

S7 Sportback TDI 349 hk quattro tiptronic

20AU240

S7 Sportback TDI 349 hk quattro tiptronic

-7 700

804 300

20AU242

SQ5 TDI 347 hk quattro tiptronic

20AU242

SQ5 TDI 347 hk quattro tiptronic

-7 700

666 300

20AU243

SQ7 TDI 435 hk quattro tiptronic

20AU243

SQ7 TDI 435 hk quattro tiptronic

-7 700

962 300

20AU244

SQ8 TDI 435 hk quattro tiptronic

20AU244

SQ8 TDI 435 hk quattro tiptronic

-7 700

1 010 300

BMW

20BM334

320d Sedan MHEV

20BM334

320d Sedan MHEV

-11 000

371 100

20BM335

320d Touring MHEV Connected Edition

20BM335

320d Touring MHEV Connected Edition

-11 000

376 900

20BM336

320d Touring MHEV

20BM336

320d Touring MHEV

-11 000

386 000

20BM337

320d xDrive MHEV Touring

20BM337

320d xDrive MHEV Touring

-11 000

406 000

20BM338

320d xDrive Sedan MHEV Connected Edition

20BM338

320d xDrive Sedan MHEV Connected Edition

-11 000

383 500

20BM339

320d xDrive Sedan MHEV

20BM339

320d xDrive Sedan MHEV

-11 000

391 100

20BM340

320d xDrive Touring MHEV Connected Edition

20BM340

320d xDrive Touring MHEV Connected Edition

-11 000

384 900

20BM341

320d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

20BM341

320d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

-11 000

396 800

20BM346

330e Touring Connected Edition

20BM055

320i Touring

14 900

390 300

20BM347

330e xDrive Sedan Connected Edition

20BM059

320i xDrive Sedan

14 900

396 900

20BM348

330e xDrive Sedan

20BM059

320i xDrive Sedan

14 900

396 900

20BM349

330e xDrive Touring Connected Edition

20BM050

320d xDrive Touring Connected Edition

0

389 700

20BM350

330e xDrive Touring

20BM049

320d xDrive Touring

14 900

424 800

20BM355

520d Sedan MHEV Connected M Sport

20BM355

520d Sedan MHEV Connected M Sport

-11 000

429 800

20BM356

520d Touring MHEV Connected M Sport

20BM356

520d Touring MHEV Connected M Sport

-11 000

446 700

20BM357

520d xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

20BM357

520d xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

-11 000

452 800

20BM358

520d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

20BM358

520d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

-11 000

469 700

20BM365

M340d xDrive MHEV

20BM365

M340d xDrive MHEV

-11 000

625 100

20BM366

M340d xDrive Touring MHEV

20BM366

M340d xDrive Touring MHEV

-11 000

638 500

20BM367

X3 xDrive20d MHEV Connected Edition

20BM367

X3 xDrive20d MHEV Connected Edition

-11 000

461 000

20BM368

X3 xDrive20d MHEV

20BM368

X3 xDrive20d MHEV

-11 000

452 700

20BM369

X4 xDrive20d MHEV

20BM369

X4 xDrive20d MHEV

-11 000

475 700

20BM370

X5 xDrive40d MHEV

20BM370

X5 xDrive40d MHEV

-11 000

724 900

20BM371

X6 xDrive40d MHEV

20BM371

X6 xDrive40d MHEV

-11 000

785 700

CITRÖEN

20CI063

C5 AIRCROSS FEEL HYBRID 225 AUT

20CI066

C5 AIRCROSS FEEL PureTech 180 AUT

0

289 800

20CI074

C5 AIRCROSS SHINE HYBRID 225 AUT

20CI077

C5 AIRCROSS SHINE PureTech 180 AUT

0

314 700

FIAT

20FI050

500 Cab Launch Edition 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI018

500 Cab 1.2 69hk Star

8 000

194 400

20FI051

500 Cab Lounge 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI016

500 Cab 1.2 69hk Lounge

0

169 400

20FI052

500 Cab Pop 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI017

500 Cab 1.2 69hk Pop

0

164 400

20FI053

500 Cab Sport 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI016

500 Cab 1.2 69hk Lounge

0

169 400

20FI054

500 Cab Star 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI018

500 Cab 1.2 69hk Star

0

186 400

20FI055

500 Launch Edition 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI010

500 1.2 69hk Star

8 000

169 400

20FI056

500 Lounge 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI008

500 1.2 69hk Lounge

0

144 400

20FI057

500 Pop 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI009

500 1.2 69hk Pop

0

139 400

20FI058

500 Rockstar 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI010

500 1.2 69hk Star

0

161 400

20FI059

500 Star 1,0 70HK Hybrid bensin FWD MT

20FI010

500 1.2 69hk Star

0

161 400

20FI072

Panda City Cross 1.0 70hk Hybrid bensin FWD MT

20FI034

Panda Easy 1.2 EVO2 69hk E6D

15 000

133 400

20FI073

Panda Launch Edition 1.0 70hk Hybrid bensin FWD MT

20FI034

Panda Easy 1.2 EVO2 69hk E6D

30 000

148 400

FORD

20FO066

Kuga ST-Line X Plug-In Hybrid

20FO044

Kuga Titanium 1.5T 150hk

32 000

296 900

20FO069

Kuga Vignale Plug-In Hybrid

20FO044

Kuga Titanium 1.5T 150hk

62 000

326 900

20FO073

Puma 1.0T 125hk mHEV ST-Line

20FO058

Puma 1.0T 125hk ST-Line

0

219 900

HONDA

20HO033

Jazz 1.5 Comfort

20HO020

Jazz 1.3 Comfort

18 000

190 900

20HO034

Jazz 1.5 Crosstar Executive 2 Tone

20HO030

Jazz 1.3 Dynamic Navi CVT

25 500

238 700

20HO035

Jazz 1.5 Crosstar Executive

20HO030

Jazz 1.3 Dynamic Navi CVT

21 500

234 700

20HO036

Jazz 1.5 Elegance

20HO031

Jazz 1.3 Elegance CVT

24 500

233 400

20HO037

Jazz 1.5 Executive

20HO032

Jazz 1.3 Elegance Navi CVT

12 500

232 400

HYUNDAI

20HY067

IONIQ EV Premium +

20HY022

i30 5D 1.0 T-Gdi Premium

20 000

224 900

20HY068

IONIQ EV Premium

20HY022

i30 5D 1.0 T-Gdi Premium

0

204 900

20HY069

IONIQ EV Trend

20HY023

i30 5D 1.0 T-Gdi Trend

0

184 900

20HY070

IONIQ HEV Premium +

20HY022

i30 5D 1.0 T-Gdi Premium

20 000

224 900

20HY071

IONIQ HEV Premium

20HY022

i30 5D 1.0 T-Gdi Premium

0

204 900

20HY072

IONIQ HEV Trend

20HY023

i30 5D 1.0 T-Gdi Trend

0

184 900

20HY073

IONIQ PHEV Premium +

20HY022

i30 5D 1.0 T-Gdi Premium

25 000

229 900

20HY074

IONIQ PHEV Premium

20HY022

i30 5D 1.0 T-Gdi Premium

0

204 900

20HY075

IONIQ PHEV Trend

20HY023

i30 5D 1.0 T-Gdi Trend

0

184 900

20HY076

KONA 1,6 HEV Gdi DCT Life

20HY090

KONA 1.6 T-GDi DCT 2WD Trend

-20 000

199 900

20HY093

KONA EV 39,2 kWh Life

20HY090

KONA 1.6 T-GDi DCT 2WD Trend

-20 000

199 900

20HY096

KONA EV 64 kWh Life

20HY090

KONA 1.6 T-GDi DCT 2WD Trend

-20 000

199 900

20HY097

KONA EV 64 kWh Premium+

20HY089

KONA 1.6 T-GDi DCT 2WD Premium

15 000

254 900

KIA

20KI040

Ceed SW 1.6 DCT Plug-In Hybrid Advance Plus 2

20KI006

Ceed SW 1.4 T-GDi DCT Advance

47 800

274 200

20KI041

Ceed SW 1.6 DCT Plug-In Hybrid Advance Plus

20KI006

Ceed SW 1.4 T-GDi DCT Advance

17 900

244 300

20KI042

Ceed SW 1.6 DCT Plug-In Hybrid Advance

20KI006

Ceed SW 1.4 T-GDi DCT Advance

0

226 400

20KI043

e-Soul Action

20KI027

Rio 1.0 T-GDi 120hk DCT Advance

21 000

205 800

20KI044

Sorento 1.6 T-GDi Hybrid AWD AUT Action 7-sits

20KI050

Sorento 2.2 CRDi AWD AUT Action 7-sits

-45 000

399 900

20KI045

Sorento 1.6 T-GDi Hybrid AWD AUT Advance 7-sits

20KI051

Sorento 2.2 CRDi AWD AUT Advance 7-sits

-45 000

429 800

20KI046

Sorento 1.6 T-GDi Hybrid AWD AUT Advance Plus 7-sits

20KI052

Sorento 2.2 CRDi AWD AUT Advance Plus 7-sits

-45 000

459 700

20KI047

Sorento 1.6 T-GDi Plug-In Hybrid AWD AUT Action 7-sits

20KI050

Sorento 2.2 CRDi AWD AUT Action 7-sits

-45 000

399 900

20KI048

Sorento 1.6 T-GDi Plug-In Hybrid AWD AUT Advance 7-sits

20KI051

Sorento 2.2 CRDi AWD AUT Advance 7-sits

-45 000

429 800

20KI049

Sorento 1.6 T-GDi Plug-In Hybrid AWD AUT Advance Plus 7-sits

20KI052

Sorento 2.2 CRDi AWD AUT Advance Plus 7-sits

-45 000

459 700

20KI056

XCeed 1.6 DCT Plug-In Hybrid Advance Plus 2

20KI055

XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus

29 900

301 300

20KI057

XCeed 1.6 DCT Plug-In Hybrid Advance Plus Yellow Pack

20KI055

XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus

0

271 400

20KI058

XCeed 1.6 DCT Plug-In Hybrid Advance Plus

20KI055

XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus

0

271 400

MAXUS

20MX501

e Deliver 3 LWB 35

20MX501

e Deliver 3 LWB 35

-255 900

163 400

20MX502

e Deliver 3 LWB 52

20MX502

e Deliver 3 LWB 52

-305 900

163 400

20MX503

e Deliver 3 SWB 35

20MX503

e Deliver 3 SWB 35

-205 900

163 400

20MX504

e Deliver 3 SWB 52

20MX504

e Deliver 3 SWB 52

-255 900

163 400

20MX505

EV80 Chassis Cab

20MX505

EV80 Chassis Cab

-330 300

303 900

20MX506

EV80 Panel Van LWB H2 Multimedia Edition

20MX506

EV80 Panel Van LWB H2 Multimedia Edition

-377 000

307 200

20MX507

EV80 Panel Van LWB H2

20MX507

EV80 Panel Van LWB H2

-377 000

294 700

20MX508

EV80 Panel Van LWB H3 Multimedia Edition

20MX508

EV80 Panel Van LWB H3 Multimedia Edition

-389 500

307 200

20MX509

EV80 Panel Van LWB H3

20MX509

EV80 Panel Van LWB H3

-389 500

294 700

MAZDA

20MA050

MX-30, e-Skyactiv 143 hk Cosmo

20MA048

CX-3 2.0 121 hk Optimum

-9 000

253 900

20MA051

MX-30, e-Skyactiv 143 hk First Edition

20MA049

CX-3 2.0 121 hk Vision

26 500

261 400

20MA052

MX-30, e-Skyactiv 143 hk Sky

20MA049

CX-3 2.0 121 hk Vision

13 700

248 600

MERCEDES BENZ

20MB023

A 250 e SE Edition

20MB013

A 200 SE Edition

0

259 900

20MB024

A 250 e Sedan SE Edition

20MB014

A 200 Sedan SE Edition

0

269 900

20MB102

C 300 de Kombi AMG Night

20MB079

C 220 d Kombi AMG Night

0

398 900

20MB103

C 300 de Kombi SE Edition

20MB080

C 220 d Kombi SE Edition

0

387 900

20MB104

C 300 de Sedan AMG Night

20MB081

C 220 d Sedan AMG Night

0

385 900

20MB105

C 300 de Sedan SE Edition

20MB082

C 220 d Sedan SE Edition

0

374 900

20MB106

C 300 e 4MATIC Sedan AMG Night

20MB051

C 180 Sedan AMG Night manuell

20 000

368 900

20MB107

C 300 e 4MATIC Sedan SE Edition

20MB054

C 180 Sedan SE Edition manuell

20 000

357 900

20MB108

C 300 e Kombi AMG Night

20MB048

C 180 Kombi AMG Night manuell

0

361 900

20MB109

C 300 e Kombi SE Edition

20MB050

C 180 Kombi SE Edition manuell

0

350 900

20MB110

C 300 e Sedan AMG Night

20MB051

C 180 Sedan AMG Night manuell

0

348 900

20MB111

C 300 e Sedan SE Edition

20MB054

C 180 Sedan SE Edition manuell

0

337 900

20MB182

E 300 de Kombi SE Edition

20MB170

E 220 d Kombi SE Edition

0

441 900

20MB183

E 300 de Sedan SE Edition

20MB173

E 220 d Sedan SE Edition

0

423 900

20MB184

E 300 e Sedan SE Edition

20MB173

E 220 d Sedan SE Edition

0

423 900

20MB339

EQC 400 4MATIC SE Edition

20MB227

GLC 220 d 4MATIC SUV SE Edition

12 000

471 900

20MB212

EQC 400 4MATIC

20MB227

GLC 220 d 4MATIC SUV SE Edition

0

459 900

20MB351

GLC 300 de 4MATIC Coupé SE Edition

20MB226

GLC 220 d 4MATIC Coupé SE Edition

-40 000

454 900

20MB352

GLC 300 de 4MATIC SUV SE Edition

20MB227

GLC 220 d 4MATIC SUV SE Edition

-40 000

419 900

20MB353

GLC 300 e 4MATIC Coupé SE Edition

20MB226

GLC 220 d 4MATIC Coupé SE Edition

-40 000

454 900

20MB354

GLC 300 e 4MATIC SUV SE Edition

20MB227

GLC 220 d 4MATIC SUV SE Edition

-40 000

419 900

20MB356

GLE 350 de 4MATIC Coupé SE Edition

20MB355

GLE 350 d 4MATIC Coupé SE Edition

0

798 900

20MB357

GLE 350 de 4MATIC SUV SE Edition

20MB234

GLE 300 d 4MATIC SUV SE Edition

0

649 900

20MB359

GLE 580 4MATIC SUV SE Edition

20MB235

GLE 350 d 4MATIC SUV SE Edition

0

679 900

20MB362

GLS 580 4MATIC SUV SE Edition

20MB238

GLS 350 d 4MATIC SUV

8 000

870 900

20MB241

GT 43

20MB135

CLS 300 d Coupé SE Edition

99 100

749 000

20MB242

GT 53 4MATIC+

20MB135

CLS 300 d Coupé SE Edition

109 100

759 000

20MB363

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

20MB363

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé

-30 000

979 000

20MB364

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé

20MB364

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupé

-30 000

1 395 000

20MB365

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ SUV

20MB365

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ SUV

-30 000

1 245 000

20MB366

Mercedes-AMG GLE 63d 4MATIC+ SUV

20MB366

Mercedes-AMG GLE 63d 4MATIC+ SUV

-30 000

1 370 000

20MB367

Mercedes-AMG GLE 63s 4MATIC+ Coupé

20MB367

Mercedes-AMG GLE 63d 4MATIC+ SUV

-30 000

1 567 000

20MB368

Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+

20MB368

Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+

-30 000

1 559 000

20MB307

S 560 e Lång

20MB296

S 350 d Lång

0

995 000

OPEL

20OP097

GRANDLAND X PHEV

20OP056

GRANDLAND X ENJOY 1.2 130 hk MT6 S/S

0

239 900

PEUGEOT

20PE023

3008 GT Plug-In Hybrid 4 300 AUT 8

20PE032

3008 GT-LINE PureTech 180 AUT 8

5 000

322 900

20PE160

3008 GT-LINE Hybrid 4 300 AUT 8

20PE032

3008 GT-LINE PureTech 180 AUT 8

0

317 900

20PE029

3008 GT-LINE Plug-In Hybrid 225 AUT 8

20PE032

3008 GT-LINE PureTech 180 AUT 8

0

317 900

20PE096

508 5D GT Plug-In Hybrid 225 AUT 8

20PE103

508 5D GT-LINE PureTech 180 AUT 8

5 000

334 900

20PE115

508 SW GT Plug-In Hybrid 225 AUT 8

20PE122

508 SW GT-LINE PureTech 180 AUT 8

5 000

339 900

20PE161

e-208 GT-LINE Electric

20PE157

208 GT-LINE PureTech 100

0

214 900

SEAT

20SE061

Nya Leon 1.5 eTSI 150 DSG7 FR Mild-Hybrid

20SE060

Nya Leon 1.0 TSI 110 hk Style

0

204 900

20SE067

Nya Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 DSG7 FR Mild-Hybrid

20SE070

Nya Leon Sportstourer 1.5 TSI 130 hk Style

0

224 900

20SE068

Nya Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 DSG7 Mild-Hybrid

20SE070

Nya Leon Sportstourer 1.5 TSI 130 hk Style

0

224 900

SUZUKI

20SZ045

Swift 1.2 Hybrid Comfort CVT FL

20SZ025

Swift 1.2 CVT WLTP E

1 000

175 900

20SZ046

Swift 1.2 Hybrid Comfort FL

20SZ029

Swift 1.2 WLTP E

6 000

160 900

20SZ047

Swift 1.2 Hybrid Inclusivepaket FL

20SZ029

Swift 1.2 WLTP E

34 000

188 900

20SZ048

Swift 1.2 Hybrid Select AllGrip 4x4 FL

20SZ024

Swift 1.2 AllGrip 4x4 WLTP E

21 000

190 900

20SZ049

Swift 1.2 Hybrid Select CVT FL

20SZ025

Swift 1.2 CVT WLTP E

18 000

192 900

20SZ050

Swift 1.2 Hybrid Select FL

20SZ029

Swift 1.2 WLTP E

21 000

175 900

TOYOTA

20TO069

Corolla 1,8 Elhybrid 5D GR-S Bi-tone SPI

20TO018

Corolla 1,2T 5D Man Style SPI

24 500

253 400

20TO070

Corolla 1,8 Elhybrid 5D GR-S Plus Bi-tone SPI

20TO018

Corolla 1,2T 5D Man Style SPI

50 000

278 900

20TO071

Corolla 1,8 Elhybrid Touring Sports GR-S Bi-tone SPI

20TO020

Corolla 1,2T Touring Sports Man Style SPI

24 500

263 400

20TO072

Corolla 1,8 Elhybrid Touring Sports GR-S Plus Bi-tone SPI

20TO020

Corolla 1,2T Touring Sports Man Style SPI

53 000

291 900

20TO073

Corolla 1,8 Elhybrid Touring Sports Trek SPI

20TO020

Corolla 1,2T Touring Sports Man Style SPI

26 000

264 900

20TO074

Corolla 2,0 Elhybrid 5D GR-S Bi-tone SPI

20TO018

Corolla 1,2T 5D Man Style SPI

44 500

273 400

20TO075

Corolla 2,0 Elhybrid 5D GR-S Plus Bi-tone SPI

20TO018

Corolla 1,2T 5D Man Style SPI

82 600

311 500

20TO076

Corolla 2,0 Elhybrid Touring Sports GR-S Bi-tone SPI

20TO020

Corolla 1,2T Touring Sports Man Style SPI

44 500

283 400

20TO077

Corolla 2,0 Elhybrid Touring Sports GR-S Plus Bi-tone SPI

20TO020

Corolla 1,2T Touring Sports Man Style SPI

85 500

324 400

20TO078

Corolla 2,0 Elhybrid Touring Sports Trek SPI

20TO020

Corolla 1,2T Touring Sports Man Style SPI

46 000

284 900

20TO079

RAV4 PHEV AWD-i Style

20TO079

RAV4 PHEV AWD-i Style

-225 000

305 900

20TO080

Yaris 1.5 Hybrid 5D Active (nya modellen)

20TO065

Yaris 1,5 5-D Active SPI

0

160 900

20TO081

Yaris 1.5 Hybrid 5D Active Plus (nya modellen)

20TO065

Yaris 1,5 5-D Active SPI

10 000

170 900

20TO082

Yaris 1.5 Hybrid 5D Life (nya modellen)

20TO065

Yaris 1,5 5-D Active SPI

-14 000

146 900

20TO083

Yaris 1.5 Hybrid 5D Premiere Edition (nya modellen)

20TO065

Yaris 1,5 5-D Active SPI

36 000

196 900

20TO084

Yaris 1.5 Hybrid 5D Style (nya modellen)

20TO065

Yaris 1,5 5-D Active SPI

26 000

186 900

VOLKSWAGEN

20VW141

ABT e-CADDY MAXI TRENDLINE

20VW025

CADDYMAXI TREND eu6 tdi 102hk

0

278 500

20VW149

Golf eTSI 150 DSG (nya modellen)

20VW152

Golf TSI 150 (nya modellen)

15 500

289 400

20VW150

Golf GTE TSI 150 Edition

20VW032

Golf GT TSI 150

15 500

275 400

20VW553

ABT e-CADDY MAXI SKÅP

20VW504

CADDY MAXI SKÅP eu6 tdi 102hk

0

272 500

20VW554

ABT e-TRANSPORTER SKÅP

20VW544

T6.1 SKÅP 150hk tdi 340

0

369 000

VOLVO

20VO203

XC60 B4 AWD Diesel Momentum Advanced Edition

20VO238

XC60 D4 AWD Momentum Advanced Edition

9 000

429 900

20VO272

S60 B5 AWD Bensin Inscription

20VO004

S60 T5 AWD Inscription

0

418 900

20VO273

S60 B5 AWD Bensin R-Design

20VO005

S60 T5 AWD R-Design

0

418 900

20VO274

S60 B5 Bensin Inscription

20VO006

S60 T5 Inscription

0

398 900

20VO275

S60 B5 Bensin R-Design

20VO007

S60 T5 R-Design

0

398 900

20VO276

S90 B4 Bensin Momentum Advanced

20VO018

S90 T4 Momentum

9 000

368 900

20VO277

S90 B5 AWD Diesel Inscription

20VO016

S90 D5 AWD Inscription

0

502 900

20VO278

S90 B5 AWD Diesel R-Design

20VO017

S90 D5 AWD R-Design

0

507 900

20VO279

S90 B5 Bensin Inscription

20VO021

S90 T5 Inscription

0

453 900

20VO280

S90 B5 Bensin R-Design

20VO022

S90 T5 R-Design

0

458 900

20VO281

S90 B6 AWD Bensin Inscription

20VO023

S90 T6 AWD Inscription

0

513 900

20VO282

S90 B6 AWD Bensin R-Design

20VO024

S90 T6 AWD R-Design

0

518 900

20VO283

V60 B3 Bensin Inscription

20VO063

V60 T4 Inscription

-20 000

353 900

20VO284

V60 B3 Bensin Momentum Advanced

20VO064

V60 T4 Momentum

-6 000

318 900

20VO285

V60 B3 Bensin Momentum

20VO064

V60 T4 Momentum

-20 000

304 900

20VO286

V60 B3 Bensin R-Design

20VO067

V60 T4 R-Design

-20 000

353 900

20VO287

V60 B4 Bensin Inscription

20VO063

V60 T4 Inscription

0

373 900

20VO288

V60 B4 Bensin Momentum Advanced Edition

20VO065

V60 T4 Momentum Advanced Edition

0

339 800

20VO289

V60 B4 Bensin Momentum Advanced

20VO064

V60 T4 Momentum

14 000

338 900

20VO290

V60 B4 Bensin R-Design

20VO067

V60 T4 R-Design

0

373 900

20VO291

V60 B4 Diesel Inscription

20VO056

V60 D4 Inscription

19 900

412 900

20VO292

V60 B4 Diesel Momentum Advanced Edition

20VO058

V60 D4 Momentum Advanced Edition

11 000

369 900

20VO293

V60 B4 Diesel Momentum Advanced

20VO309

V60 D4 Momentum Advanced, automat

0

389 000

20VO294

V60 B4 Diesel R-Design

20VO062

V60 D4 R-Design

19 900

412 900

20VO295

V60 B5 AWD Bensin Inscription

20VO068

V60 T5 AWD Inscription

0

423 900

20VO296

V60 B5 AWD Bensin Momentum Advanced

20VO069

V60 T5 AWD Momentum

14 000

388 900

20VO297

V60 B5 AWD Bensin R-Design

20VO072

V60 T5 AWD R-Design

0

423 900

20VO298

V60 B5 Bensin Inscription

20VO073

V60 T5 Inscription

0

403 900

20VO299

V60 B5 Bensin Momentum Advanced

20VO074

V60 T5 Momentum

14 000

368 900

20VO300

V60 B5 Bensin R-Design

20VO077

V60 T5 R-Design

0

403 900

20VO301

V60 B6 AWD Bensin Inscription

20VO078

V60 T6 AWD Inscription

0

463 900

20VO302

V60 B6 AWD Bensin R-Design

20VO082

V60 T6 AWD R-Design

0

463 900

20VO303

V60 Cross Country B4 AWD Diesel Advanced Edition

20VO028

V60 Cross Country D4 AWD Advanced Edition

0

398 900

20VO304

V60 Cross Country B4 AWD Diesel Advanced

20VO306

V60 Cross Country D4 AWD Advanced

0

424 000

20VO305

V60 Cross Country B5 AWD Bensin Advanced

20VO032

V60 Cross Country T5 AWD

14 000

403 900

20VO311

V60 T6 Recharge Inscription Expression

20VO073

V60 T5 Inscription

-22 100

381 800

20VO312

V90 B4 AWD Diesel Inscription

20VO117

V90 D4 AWD Inscription

0

472 900

20VO313

V90 B4 AWD Diesel Momentum Advanced Edition

20VO119

V90 D4 AWD Momentum Advanced Edition

0

416 800

20VO314

V90 B4 AWD Diesel Momentum Advanced

20VO340

V90 D4 AWD Momentum Advanced

0

449 000

20VO315

V90 B4 AWD Diesel R-Design

20VO123

V90 D4 AWD R-Design

0

477 900

20VO316

V90 B4 Bensin Inscription

20VO136

V90 T4 Inscription

0

423 900

20VO317

V90 B4 Bensin Momentum Advanced Edition

20VO138

V90 T4 Momentum Advanced Edition

0

367 800

20VO318

V90 B4 Bensin Momentum Advanced

20VO137

V90 T4 Momentum

9 000

368 900

20VO319

V90 B4 Bensin R-Design

20VO140

V90 T4 R-Design

0

428 900

20VO320

V90 B4 Diesel Inscription

20VO124

V90 D4 Inscription

19 900

462 900

20VO321

V90 B4 Diesel Momentum Advanced Edition

20VO126

V90 D4 Momentum Advanced Edition

13 000

399 900

20VO322

V90 B4 Diesel Momentum Advanced

20VO343

V90 D4 Momentum Advanced, automat

0

429 000

20VO323

V90 B4 Diesel R-Design

20VO130

V90 D4 R-Design

19 900

467 900

20VO324

V90 B5 AWD Diesel Inscription

20VO131

V90 D5 AWD Inscription

0

502 900

20VO325

V90 B5 AWD Diesel Momentum Advanced

20VO345

V90 D5 AWD Momentum Advanced

0

479 000

20VO326

V90 B5 AWD Diesel R-Design

20VO135

V90 D5 AWD R-Design

0

507 900

20VO327

V90 B5 Bensin Inscription

20VO141

V90 T5 Inscription

0

453 900

20VO328

V90 B5 Bensin Momentum Advanced

20VO142

V90 T5 Momentum

9 000

398 900

20VO329

V90 B5 Bensin R-Design

20VO145

V90 T5 R-Design

0

458 900

20VO330

V90 B6 AWD Bensin Inscription

20VO146

V90 T6 AWD Inscription

0

513 900

20VO331

V90 B6 AWD Bensin R-Design

20VO150

V90 T6 AWD R-Design

0

518 900

20VO332

V90 Cross Country B4 AWD Diesel Advanced Edition

20VO338

V90 Cross Country D4 AWD Advanced Edition, automat

0

435 800

20VO333

V90 Cross Country B4 AWD Diesel Advanced

20VO337

V90 Cross Country D4 AWD Advanced

0

468 000

20VO334

V90 Cross Country B5 AWD Bensin Advanced

20VO101

V90 Cross Country T5 AWD

9 000

437 900

20VO335

V90 Cross Country B5 AWD Diesel Advanced

20VO339

V90 Cross Country D5 AWD Advanced

0

498 000

20VO336

V90 Cross Country B6 AWD Bensin Advanced

20VO104

V90 Cross Country T6 AWD

9 000

477 900

20VO346

V90 T6 Recharge Inscription Expression

20VO141

V90 T5 Inscription

-35 200

418 700

20VO347

V90 T6 Recharge Inscription

20VO141

V90 T5 Inscription

16 800

470 700

20VO348

V90 T6 Recharge R-Design

20VO145

V90 T5 R-Design

16 800

475 700

20VO349

XC40 B4 AWD Bensin Inscription

20VO182

XC40 T4 AWD Inscription

0

412 900

20VO350

XC40 B4 AWD Bensin Momentum Advanced Edition

20VO184

XC40 T4 AWD Momentum Advanced Edition

-11 900

369 900

20VO351

XC40 B4 AWD Bensin Momentum Advanced

20VO183

XC40 T4 AWD Momentum

9 000

377 900

20VO352

XC40 B4 AWD Bensin Momentum

20VO183

XC40 T4 AWD Momentum

0

368 900

20VO353

XC40 B4 AWD Bensin R-Design

20VO186

XC40 T4 AWD R-Design

0

415 900

20VO354

XC40 B4 FWD Bensin Inscription

20VO187

XC40 T4 FWD Inscription

0

392 900

20VO355

XC40 B4 FWD Bensin Momentum Advanced Edition

20VO189

XC40 T4 FWD Momentum Advanced Edition

-11 900

349 900

20VO356

XC40 B4 FWD Bensin Momentum Advanced

20VO188

XC40 T4 FWD Momentum

9 000

357 900

20VO357

XC40 B4 FWD Bensin Momentum

20VO188

XC40 T4 FWD Momentum

0

348 900

20VO358

XC40 B4 FWD Bensin R-Design

20VO191

XC40 T4 FWD R-Design

0

395 900

20VO359

XC40 B5 AWD Bensin Inscription

20VO192

XC40 T5 AWD Inscription

0

442 900

20VO360

XC40 B5 AWD Bensin Momentum Advanced

20VO193

XC40 T5 AWD Momentum

9 000

407 900

20VO361

XC40 B5 AWD Bensin R-Design

20VO196

XC40 T5 AWD R-Design

0

445 900

20VO365

XC40 P8 AWD Recharge R-Design

20VO181

XC40 T3 FWD R-Design

55 700

411 700

20VO372

XC40 T4 Recharge Inscription Expression

20VO177

XC40 T3 FWD Inscription

-17 100

335 900

20VO373

XC40 T4 Recharge Inscription

20VO177

XC40 T3 FWD Inscription

9 900

362 900

20VO374

XC40 T4 Recharge R-Design

20VO181

XC40 T3 FWD R-Design

9 900

365 900

20VO375

XC60 B4 AWD Diesel Momentum Advanced

20VO391

XC60 D4 Momentum Advanced, automat

20 000

454 000

20VO376

XC60 B4 Bensin Inscription

20VO246

XC60 T4 Inscription

0

425 900

20VO377

XC60 B4 Bensin Momentum Advanced

20VO247

XC60 T4 Momentum

10 000

376 900

20VO378

XC60 B4 Bensin Momentum

20VO247

XC60 T4 Momentum

0

366 900

20VO379

XC60 B4 Bensin R-Design

20VO250

XC60 T4 R-Design

0

430 900

20VO380

XC60 B4 Diesel Inscription

20VO241

XC60 D4 Inscription

19 900

464 900

20VO381

XC60 B4 Diesel Momentum Advanced Edition

20VO243

XC60 D4 Momentum Advanced Edition

9 000

409 900

20VO382

XC60 B4 Diesel Momentum Advanced

20VO391

XC60 D4 Momentum Advanced, automat

0

434 000

20VO383

XC60 B4 Diesel Momentum

20VO242

XC60 D4 Momentum

19 900

405 900

20VO384

XC60 B4 Diesel R-Design

20VO245

XC60 D4 R-Design

19 900

469 900

20VO385

XC60 B5 AWD Bensin Momentum Advanced

20VO247

XC60 T4 Momentum

64 000

430 900

20VO386

XC60 B5 AWD Diesel Momentum Advanced

20VO237

XC60 D4 AWD Momentum

63 900

469 900

20VO387

XC60 B5 Bensin Momentum Advanced

20VO247

XC60 T4 Momentum

44 000

410 900

20VO388

XC60 B6 AWD Bensin Inscription Light Armored

20VO251

XC60 T6 AWD Inscription

400 000

915 900

20VO394

XC60 T6 Recharge Inscription Expression

20VO246

XC60 T4 Inscription

-32 100

393 800

20VO395

XC60 T6 Recharge Inscription

20VO246

XC60 T4 Inscription

9 900

435 800

20VO396

XC60 T6 Recharge R-Design

20VO250

XC60 T4 R-Design

9 900

440 800

20VO397

XC90 B6 AWD Bensin Inscription (Light Armored)

20VO268

XC90 T6 AWD Inscription

400 000

1 059 900