Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet, Pensioner, Tjänst)

Dnr: 8-325460

Ovannämnda ställningstagande som publicerades den 20 augusti 2018 upphävs från och med 4 september 2020. Ställningstagandet ersätts av ställningstagandet Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkringspension eller tjänstepension (Dnr: 8-442292). Se även rättslig vägledning sidorna Socialförsäkringspension och Tjänstepension.