Områden: Mervärdesskatt, Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Nikotinskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:14

beslutade den 5 december 2022.

___________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:6) om den som bedriver verksamhet i exportbutik.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.