Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2023:4

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2023 på merkost- nadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2023. För beskattningsår 2022 se SKV A 2021:35, SKV A 2022:8 och SKV A 2022:11.