Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Här förtecknas s.k. aktieråd och meddelanden med ytterligare information. I Aktiehistorik finns informationen om historiska händelser på bolagsnivå. Här finns allmänna råd och meddelanden som tagits fram 2014 och senare och vissa råd och meddelanden från tidigare år. Det kan förekomma fel i de elektroniska texterna, kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.