OBS: Detta är årsutgåva 2014.6. Sidan är avslutad 2017.

Meny

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig. Här finns mer information om värderingsenheterna småhus och tomtmark.