OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2020.

Skatteverket registrerar uppgift om en persons medborgarskap i folkbokföringen. Detta gäller även utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige.

När bedömer Skatteverket utländska medborgarskap?

Skatteverket bedömer en persons utländska medborgarskap vid registrering i folkbokföringen i samband med

Registreringen av medborgarskap i folkbokföringen

Medborgarskapslagen gör det möjligt för en svensk medborgare att ha dubbelt medborgarskap. I folkbokföringen framgår endast det svenska medborgarskapet. För den som har ett eller flera utländska medborgarskap men inte är svensk medborgare registrerar Skatteverket samtliga utländska medborgarskap i folkbokföringen.

En registrering i folkbokföringen av en persons utländska medborgarskap kan inte användas för att styrka datum för förvärv av medborgarskapet. Uppgiften visar bara att medborgarskapet har registrerats i folkbokföringen enligt de handlingar som har visats upp eller kommit in. Skatteverket registrerar inte tidpunkten för en persons förvärv av sitt utländska medborgarskap.

Ingen skyldighet att anmäla förlust av svenskt medborgarskap

En person som tidigare har varit folkbokförd i Sverige och då blev registrerad som svensk medborgare har inte någon skyldighet att anmäla förlust av sitt svenska medborgarskap till en svensk myndighet. Sedan den 1 juli 2001 gäller dessutom att den som blir medborgare i ett annat land får behålla sitt svenska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det.

En person som har förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 7 § i 1950 års medborgarskapslag kan sedan den 1 april 2015 återfå sitt svenska medborgarskap genom en anmälan till Migrationsverket.

Uppgiften om medborgarskap i folkbokföringen för en person som tidigare har varit folkbokförd visar normalt inte annat än vad som var känt vid tidpunkten för avregisteringen från folkbokföringen.